Zjistěte svoji úroveň angličtiny

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

A1 - Začátečník

Rozumíte větám a slovům týkajícím se Vaší osoby a okolí. Jste schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s Vámi má trpělivost. Sami dokážete vyjádřit pouze základní myšlenky, které znáte ze studia. Umíte vyplňovat krátké formuláře dotazující se na Vaši osobu.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/A.png

A2 - Mírně pokročilý

Rozumíte mluvenému slovu, které se týká Vás či někoho z Vašeho okolí, tématu nakupování či práce. Dokážete číst jednoduché texty a orientujete se např. v jídelních lístcích. Jste schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jste též schopni jednoduchého popisu. Umíte napsat vlastní jednoduchý profil.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/1.png

B1 - Středně pokročilý

Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumíte textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumíte se v běžných životních situacích a můžete volně diskutovat o tématech, která jsou Vám známá. Můžete vyprávět a líčit své zážitky, psát texty z oblasti svých zájmů s použitím podmiňovacího způsobu.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/B.png

B2 - Pokročilý

Rozumíte většinou mluvenému projevu, který se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Dokážete číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jste schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokážete vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Umíte napsat podrobný text z oblasti svých zájmů a podchytit v něm jasně základní fakta.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/3-1.png

C1 - Více pokročilý

Rozumíte i nestrukturovanému projevu. Orientujete se v pořadech rádia a televize. Dokážete rozumět literárním i odborným textům. Flexibilně komunikujete a vyjadřujete své myšlenky jasně a bez obtíží. Jste schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážete volit vhodný styl pro čtenáře.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/C.png

C2 - Jazykově způsobilý

Po krátkém přizpůsobení rozumíte bez obtíží rodilým mluvčím a můžete s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jste schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřujete jemné významové odstíny, používáte idiomatické vazby. Pokud něco nedokážete vyjádřit, bez problémů to obejdete jinou formulací, která nenaruší hovor. Umíte popisovat odborné texty apod.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/2-5.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
A1 – Začátečník
Rozumíte větám a slovům týkajícím se Vaší osoby a okolí. Jste schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s Vámi má trpělivost. Sami dokážete vyjádřit pouze základní myšlenky, které znáte ze studia. Umíte vyplňovat krátké formuláře dotazující se na Vaši osobu.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/A.png
A2 – Mírně pokročilý
Rozumíte mluvenému slovu, které se týká Vás či někoho z Vašeho okolí, tématu nakupování či práce. Dokážete číst jednoduché texty a orientujete se např. v jídelních lístcích. Jste schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jste též schopni jednoduchého popisu. Umíte napsat vlastní jednoduchý profil.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/1.png
B1 – Středně pokročilý
Rozumíte řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumíte textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumíte se v běžných životních situacích a můžete volně diskutovat o tématech, která jsou Vám známá. Můžete vyprávět a líčit své zážitky, psát texty z oblasti svých zájmů s použitím podmiňovacího způsobu.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/B.png
B2 – Pokročilý
Rozumíte většinou mluvenému projevu, který se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Dokážete číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jste schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokážete vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Umíte napsat podrobný text z oblasti svých zájmů a podchytit v něm jasně základní fakta.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/3-1.png
C1 – Více pokročilý
Rozumíte i nestrukturovanému projevu. Orientujete se v pořadech rádia a televize. Dokážete rozumět literárním i odborným textům. Flexibilně komunikujete a vyjadřujete své myšlenky jasně a bez obtíží. Jste schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážete volit vhodný styl pro čtenáře.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/C.png
C2 – Jazykově způsobilý
Po krátkém přizpůsobení rozumíte bez obtíží rodilým mluvčím a můžete s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jste schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřujete jemné významové odstíny, používáte idiomatické vazby. Pokud něco nedokážete vyjádřit, bez problémů to obejdete jinou formulací, která nenaruší hovor. Umíte popisovat odborné texty apod.
https://www.tiptoplingua.cz/wp-content/uploads/2020/07/2-5.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kontakt
Ablado Language Centre, s.r.o.
IČ 07333951
Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno
+420 721 419 736
office@tiptoplingua.cz
Sledujte nás