Nevíte Jaká je Vaše úroveň angličtiny? Využijte zdarma našeho průvodce, který Vám ji pomůže zjistit.

Otevřít test úrovně angličtiny

A1 – Úplný začátečník

Studenti úrovně A1 rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 – Mírně pokročilí

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu, které se týká nich či někoho z jejich okolí, téma nakupování či práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1 – Středně pokročilí

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2 – Vyšší

Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a  hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1 – Pokročilý

Studenti úrovně C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2 – Jazykově způsobilý

Studenti úrovně C2 rozumí po krátkém přizpůsobení bez obtíží rodilým mluvčímu a mohou s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, která nenaruší hovor. Umí popisovat odborné texty apod.