Metody

Zkušenostmi jsme si ověřili, že aby se student jazyk skutečně naučil, musí se mu dostat do podvědomí. A jak to udělat? Při procesu učení musí zapojit co nejvíce smyslů vněmů, tedy sluch, hmat, čich i zrak. Naše metoda se tak v mnohém inspiruje geniálním bulharským psychologem Georgijem Lozanovem.

Nejsme zastánci klasického rakousko-uherského sytému vzdělávání, kdy na jedné straně je učitel a na druhé jsou studenti. V naší jazykové škole jsou všichni kamarádi, avšak lektor má stále přirozenou autoritu. Díky tomuto modelu panuje v hodinách vždy skvělá atmosféra, díky které se studentům dostává angličtina do podvědomí daleko lehčeji. Témata z každodenního života a hry, které simulují skutečné situace, zajistí, že se studenti začnou více zamýšlet nad skutečným obsahem svých slov a nikoliv pouze nad prostředkem, kterým jej sdělují, tedy angličtinou. Tím ztratí nervozitu a naprosto nenásilnou formou začnou brát angličtinu jako něco přirozeného, co je baví a v čem se cítí jisti.

Jak vypadá základní struktura hodiny?
  • Skupinky jsou rozděleny podle úrovně, abyste se cítili příjemně.
  • Hodina je pro nás opravdu hodinou a trvá tedy 60 minut.
  • 40 minut prožijete zážitkovou konverzací a 20 minut interaktivními hrami k danému tématu např. role playing, story cubes, story telling...
  • Na každé lekci prodiskutujete zajímavá témata ušitá na míru každodenním situacím.
  • Čtyři dny před každou lekcí budete mít na svém profilu připravené materiály k danému tématu.
Zaujala Vás naše metoda?
Nejste si jisti Vaší úrovní jazyka?