Jak učíme

Zkušenostmi jsme si ověřili, že aby se student jazyk skutečně naučil, musí se na lekcích cítit dobře. Proto jsme pro výuku zvolili příjemné prostředí kaváren, kde vždy panuje uvolněná atmosféra. Témata z každodenního života a hry, které simulují reálné situace, zajistí, že se studenti začnou více zamýšlet nad skutečným obsahem svých slov a nikoliv pouze nad prostředkem, kterým jej sdělují, tedy angličtinou. Tím ztratí pocit nervozity a naprosto nenásilnou formou začnou vnímat angličtinu jako něco přirozeného, co je baví a v čem se cítí jisti.

Lektoři

Do našeho týmu vybíráme pouze kvalitní a charismatické lektory, se kterými Vás výuka baví. Soustředíme se na výběr zejména mladších lektorů, kteří se chtějí učit nové věci a jsou nadšeni pro netradiční vzdělávací metody, díky kterým je naše škola tak výjimečná. V průběhu roku pro ně pořádáme četná školení, kde si osvojují principy vedení konverzačních kurzů, zejména způsoby opravování studentů, výběr vhodných témat a techniky opakování.

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ

Naše kurzy jsou rozděleny do úrovní A1-A2, B1-B1, B2-C1. Každý student si při registraci zvolí svoji jazykovou úroveň. K jejímu stanovení může využít náš online test, kde si otestuje komplexní použití jazyka, kterým je poslech, gramatika a porozumění textu. Na ukázkové lekci lektor ohodnotí konverzační schopnosti studenta a případně mu navrhne změnu zvolené úrovně.

ZÁKLADNÍ STRUKTURA HODINY

  • Hodina je pro nás opravdu hodinou, a trvá tedy 60 minut.
  • 40 minut prožijete zážitkovou konverzací a 20 minut interaktivními hrami k danému tématu.
  • Na každé lekci budete diskutovat o zajímavých tématech odpovídajícím každodenním situacím.
  • 4 dny před každou lekcí budete mít na svém profilu připravené materiály k probíranému tématu.
Zaujala Vás naše metoda?
Nejste si jisti Vaší úrovní jazyka?